Integracje Systmów Informatycznych

Chcesz Się Rozwijać?

PRZY OBECNEJ KOMPUTERYZACJI, INTEGRACJA TWOICH SYSTEMÓW TO KONIECZNOŚĆ

Przy obecnym stopniu rozwoju technologii i rozwiązań informatycznych wiele firm jest zmuszonych do korzystania z szeregu programów i systemów komputerowych. Wiele prac i czynności jest niemożliwe bez wykorzystania odpowiedniego oprogramowania. Niestety przy takiej ilości różnych programów i systemów bardzo częstym zjawiskiem jest brak współpracy pomiędzy nimi. Powoduje to kilkukrotne wykonywanie tej samej pracy tylko po to żeby wszystkie te systemy miały te same dane i były zgodne z obecnym stanem rzeczy.

System Niezintegrowany

Podnosi koszty działalności
80%
Zwiększa ilość błędów i pomyłek
70%
Zwiększa frustrację pracowników
40%
Pogarsza obsługę Klienta
50%
Obniża kulturę pracy w organizacji
20%

System Zintegrowany

Odpowiednia Integracja Systemu Zapewnia

Integracja Systemow inforamtycznych - Dibby.pl
Zapewnia integralność i spójność danych. Zawsze i wszystkie Twoje dane będą aktualne.
Oszczędza czas i pieniądze uwalniając od zbędnej, monotonnej i maszynowej pracy.
Uwalnia Ciebie i Twoich pracowników od wykonywania kilka razy tych samych czynności
Zwiększa efektywność i podnosi zadowolenie z wykonywanej pracy.

Uniknij Wielokrotnego Wykonywania Tej Samej Pracy

Nierzadko zdarzą się, że posiadając w wersji elektronicznej setki danych, pracownicy ręcznie muszą je przenosić z jednego systemu do drugiego. Przykładem tutaj może być wykorzystanie w firmie jednego programu do wystawiana faktur (np. popularnego WF-MAGa lub Symfoni), drugiego do wykonywania zamówień do dostawców (najczęściej udostępniony przez dostawcę system), trzeciego do przyjmowania zamówień od klientów (gdzieś zamówiona i niezintegrowana aplikacja) i czwartego do udostępniania oferty on-line (np. sklep internetowy presta shop czy osCommerce).

Integracja Systemów Informatycznych

TO NASZA GŁÓWNA SPECJALIZACJA

Firma dibby specjalizuje się w integracji wszelkiego rodzaju systemów informatycznych tak, aby zautomatyzować i przyspieszyć podstawowe czynności. Oszczędza to rocznie setki godzin pracy pracowników, eliminuje błędy i daje znaczące oszczędności finansowe firmie.

Przykładem sprawnie działających integracji może być integracja sklepu PrestaShop z hurtowniami lub integracja systemu kadrowego z systemem księgowym. Dla bardziej wymagających klientów oferujemy również systemy dedykowane, dostosowane precyzyjnie do potrzeb firmy.