Kontakt

Dibby Polska SP. Z O.O.

ul. Rydygier 8 bud. 20A lok. 204, Warszawa
01-793 Warszawa

NIP: 1182082919

KRS: 0000411906

Kapitał Zakładowy 1 609 400,00 zł

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Skontatuj Się Z Nami