Pomoc ePanel - Problemy z Drukowaniem

Problemy Z Drukowaniem

Jeśli w aplikacji występują problemy z drukowaniem, mogą występować różne przyczyny tego problemu.

USŁUGA LOKALNY BUFOR WYDRUKU JEST WYŁĄCZONA

W systemie Windows w celu umożliwienia aplikacjom dokonywania wydruków, konieczne jest posiadanie uruchomionej usługi Windows o nazwie Lokalny Bufor Wydruku (Print Spooler). Prosimy o upewnienie się, że ta usługa jest uruchomiona i działa poprawnie.