Pomoc ePanel - Problem Pracy w Trybie off-line

Problem: Aplikacja EPanel Uruchamia Się Poprawnie, Ale Wyskakuje Komunikat Informujący O Tym, Iż EPanel Pracuje W Trybie Off-Line Lub Wyskakuje Komunikat: Brak Połączenia Z Internetem.

Rozwiązanie:

Zależnie od przyczyny problemu istnieje kilka możliwych rozwiązań problemu:

APLIKACJA NIE ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA OD PAŹDZIERNIKA 2014

W celu zapewnienie możliwie najlepszych parametrów aplikacji, wraz z rosnącą liczbą użytkowników konieczne było przeniesienie serwerowej części ePanelu na szybsze i wydajniejsze serwery. Zmiana ta pociąga za sobą konieczność instalacji najnowszej wersji ePanelu dostępnej na stronie www.pearson.pl w profilu nauczyciela w zakładce ePanel.

Uruchomienie starszej wersji aplikacji skutkować będzie wyświetlaniem się komunikatu, że aplikacja działa w trybie off-line i nie będzie możliwie pobieranie nowych materiałów. Możliwe będzie natomiast korzystanie ze wszystkich materiałów, które do tej pory znajdowały się w ePanelu.

ZAPORA WINDOWS (FIREWALL) BLOKUJE POŁĄCZENIE APLIKACJI EPANEL Z SERWEREM

Jeśli w systemie operacyjnym zainstalowane jest oprogramowanie do zabezpieczania internetu, takie jak zapora internetowa (Firewall) lub narzędzia z grupy bezpieczeństwa Internetu (Internet Security) może okazać się, że powodują one problemy z komunikacją ePanelu z serwerem. W systemie może również okazać się, że ustawienia domyślnej zapory Windows zostały ustawione na wysoki poziom bezpieczeństwa lub wprowadzone inne modyfikacje domyślnej konfiguracji, przez co aplikacja jest blokowana przez system.

W takiej sytuacji należy w odopwiednim oprogramowaniu lub ustawieniach systemowych zapory internetowej dodać regułę pozwalającą na wykonywanie aplikacji ePanel na wykonywanie połączeń z Internetem, w szczególności dokonywać komunikacji na portach:

  • 443
  • 80
  • 8080
  • 8090

z domeną (i wszystkimi subdomenami): *.pearson.pl oraz *.box.com, w szczególności z następującymi adresami IP:

  • 109.205.54.47
  • 92.43.118.89
  • 91.238.60.25
  • 74.112.184.73
  • 74.112.185.70

W celu odblokowania aplikacji w systemowym zabezpieczneiu Windows Firewall, należy uruchomić Panel Sterowania (Control Panel) przejść do zakładki System i Zabezpieczenia (System and Security) i wybrać z sekcji Windows Firewall link "Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows" (Allow an app or feature through Windows Firewall). Należy w nowym oknie wybrać "Zmień ustawienia" (Change settings) a następnie wcisnąć przycisk "Zezwalaj na dostęp do innego programu..." (Allow another app...). W nowym oknie należy wybrać plik ePanelu - domyślnie znajduje się on w katalogu C:\Pliki Programów\Pearson\PearsonDesktop.exe (C:\Program Files\ePanel\PearsonDesktop.exe).

OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE, ANTY-SPYWARE LUB PODOBNE BLOKUJE POŁĄCZENIA APLIKACJI.

Jeśli w systemie operacyjnym pracuje oprogramowanie antywirusowe lub podobne – zależnie od jego konfiguracji – może powodować ono problemy z aplikacją ePanel blokując możliwość wykonania przez aplikację połączeń z serwerem.

Pliki wykonywalne aplikacji ePanel są podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym uwiarygadniającym pochodzenie i bezpieczeństwo aplikacji, które większość popularnych programów antywirusowych powinno respektować.

Zdarzyć się może jednak, że w przypadku niepoprawnego pobrania aplikacji lub zmodyfikowania jej kodu przez złośliwe oprogramowanie taki podpis został usunięty i przez to aplikacja antywirusowa blokuje jej połączenia z serwerem. W takim przypadku należy zweryfikować, czy w systemie nie ma żadnych wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania. Jeśli zostanie wykryte złośliwe oprogramowanie, konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie aplikacji ePanel na komputerze.

Inne aspekty ustawień aplikacji antywirusowej, w szczególności ustawiony na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (np. paranoic), mogą również powodować problemy z działaniem aplikacji. W takiej sytuacji można spróbować dodać plik ePanelu do tzw. białej listy – jeśli oprogramowanie posiada taką funkcję.