Pomoc ePanel - Pobieranie Logów Systemowych (Podgląd Zdarzeń) Windows

Pobieranie Logów Systemowych Windows

Artykuł opisujący w jaki sposób można dostać się do dodatkowych logów uruchomienia aplikacji wykorzystując mechanizm Podglądu zdarzeń (Event Viewer).

Aby pobrać dodatkowe informacje o błędach uruchomienia aplikacji, np. ePanel należy wejść w:

Panel sterowania (Control Panel) -> Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) -> Podgląd zdarzeń (Event Viewer). Poniższe ilustracje pokazują jak wyglądają odpowiednie ikony i gdzie się znajdują.

Zdarzenia aplikacje zapisane będą w logu Aplikacja (Application) - widocznym na lewym drzewie logów. Należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na tym logu i wybrać "Zapisz plik logu jako..." (Save log file as…) i wybrać plik, do którego chcemy zapisać logi.

W systemie Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 - logi można znaleźć wpisując w panelu sterowania "dziennik zdarzeń". Należy wybrać "Wyświetl dziennik zdarzeń"

Po wejściu w "Dzienniki systemu Windows"/"Aplikacja" należy z prawej strony wybrać "Zapisz wszystkie zdarzenia jako" i wybrać miejsce, do którego chcemy zapisać logi.