Pomoc ePanel - Pobieranei Logów Aplikacji

Jak Pobrać Logi Z Aplikacji EPanel?

W celu identyfikacji problemów występujących w aplikacji ePanel przez osoby ze wsparcia technicznego, czasami konieczne może być przesłanie plików z informacjami o działaniach i problemach w ich wykonywaniu przez ePanel.

Takie informacje aplikacja zapisuje w plikach logów aplikacji. W zależności od wersji systemu operacyjnego taki plik znajduje się na dysku systemowym (zazwyczaj C:\) w następującej lokalizacji:

Dla Windows Vista/ Windows 7 / Windows 8 EN:
\Users\[NAZWA_UŻYTKOWNIKA_WINDOWS]\AppData\Roaming\Pearson Central Europe sp. z o.o\PearsonDesktop\log\

Dla Windows Vista/ Windows 7 / Windows 8 PL:
\Użytkownicy\[NAZWA_UŻYTKOWNIKA_WINDOWS]\AppData\Roaming\Pearson Central Europe sp. z o.o\PearsonDesktop\log\

dla Windows XP EN:
\Documents and Settings\[NAZWA_UZYTKOWNIKA_WINDOWS]\Application Data\Pearson Central Europe sp. z o.o\PearsonDesktop\log\

dla dla Windows XP PL:
\Documents and Settings\[NAZWA_UZYTKOWNIKA_WINDOWS]\Dane Aplikacji\Pearson Central Europe sp. z o.o\PearsonDesktop\log\

UWAGA: Katalog Dane Aplikacji (lub App Data) jest katalogiem ukrytym. Należy włączyć w systemie pokazywanie ukrytych plików lub folderów aby mieć możliwość jego zobaczenia.

Następujący skrót wpisany w oknie eksploratora windows lub w oknie "Uruchom" (które pojawia się po wciśnięciu Win+R) następującej ścieżki:

APPDATA%\Pearson Central Europe sp. z o.o\PearsonDesktop\log\

Zawartość tego katalogu to pliki tekstowe o nazwie log[DATA-GODZINA].txt. Podczas przesyłania logów na potrzeby wsprarcia technicznego, prosimy o spakowanie wszystkich plików z tego katalogu za pomocą ZIP.