Pomoc ePanel - Plik po pobraniu nie chce się uruchomić

Problem: Plik Po Pobraniu Nie Che się Uruchomić

Rozwiązanie:

Zalenie od przyczyny problemu istnieje kilka moliwych rozwiązań problemu.

Plik nie został pobrany poprawnie

Proszę upewnić się, że pobranie pliku przebiegło poprawnie. Do weryfikacji pobierania plików można wykorzystać narzędzia badające sumy kontrolne.

Aktualna wersja aplikacji powinna posiadać następujące sumy kontrolne:

epanel-setup-1.0.1603.1617.exe
MD5: d36df862caebaa5f2687222275f83c98
SHA1: cb04de3883ea394ff5c488b915cca25e4e7cf620

Można w tym celu wykorzystać rozwiązania oferowane przez Microsoft ( http://support.microsoft.com/kb/841290 i http://support.microsoft.com/kb/889768), lub inne darmowe oprogramowanie – np. WinMD5Free.

UWAGA: Jeśli suma kontrolna pobranej aplikacji nie zgadza się z podaną wartością – może oznaczać to wystąpienie błędów podczas pobierania lub zainfekowanie komputera wirusem!

W takim przypadku należy spróbować ponownie pobrać aplikację, warto też przeskanować swój komputer programem antywirusowym.

SYSTEM WINDOWS NIE POSIADA ZAINSTALOWANYCH WSZYSTKICH AKTUALIZACJI

Do poprawnego działania instalatora aplikacji ePanel system Windows powinien zawierać wszystkie najnowsze aktualizacje udostępnione przez firmę Microsoft.

Jednym z podstawowych elementów, które mogą powodować problemy z uruchomieniem aplikacji jest Microsoft Windows Installer.

Rozwiązanie: Prosimy o zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows. W wielu przypadkach wystarczające może okazać się instalacja Microsoft Windows Installer:

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483

Jeśli jednak instalacja tego pakietu nie pomaga – należy przeprowadzić pełną aktualizację systemu Windows.

OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE, ANTY-SPYWARE LUB PODOBNE BLOKUJE INSTALATOR APLIKACJI.

Jeśli w systemie operacyjnym pracuje oprogramowanie antywirusowe lub podobne – zależnie od jego konfiguracji – może powodować ono problemy z instalacją blokując możliwość wykonania aplikacji.

Instalator aplikacji ePanel podpisany jest certyfikowanym podpisem cyfrowym uwiarygadniającym pochodzenie i bezpieczeństwo aplikacji, które większość popularnych programów antywirusowych powinno respektować.

Zdarzyć się może jednak, że w przypadku niepoprawnego pobrania aplikacji lub zmodyfikowania jej kodu przez złośliwe oprogramowanie taki podpis został usunięty i przez to aplikacja antywirusowa blokuje jej instalację. W takim przypadku należy zweryfikować, czy na pewno aplikacja została pobrana poprawnie (patrz: Plik nie został pobrany poprawnie [wyżej]).

Inne aspekty ustawień aplikacji antywirusowej, w szczególności ustawiony na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa (np. paranoic), mogą również powodować problemy z uruchomieniem instalatora. W takiej sytuacji można spróbować wyłączyć oprogramowanie antywirusowe na czas instalacji lub dodać plik instalatora do tzw. białej listy – jeśli oprogramowanie posiada taką funkcję.

W systemie Windows Vista plik instalatora może być blokowany również na poziomie systemowym. W celu usunięcia blokadny należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na plik i wybrać opcję "Właściwości" (Properties). Jeżeli w zakładce Ogólne (General) na dole okna pojawia się komunikat bezpieczeństwa z opcją Odblokuj (Unblock) - oznacza to, że system blokował ten plik. Wciśniećie przycisku odblokuj i zatwierdzenie tej zmiany powinno rozwiązać problem.

W przypadku gdyby instalator był dodany do wyjątków firewall'a i oprogramowania antywirusowego, w specyficznych sytuacjach włączenie trybu zgodności instalatora do systemu Windows XP SP3 może pomóc w rozwiazaniu problemu. W tym celu należy w oknie Właściwości pliku (Properties) przejść do zakładki Zgodność (Compatibility) i zaznaczyć opcję "Uruchom ten program w trybie zgodności z" (Run this program in compatibility mode for i wybrać Windows XP (Service Pack 3). Dodatkowo, wybranie opcji z sekcji Poziom uprawnień (Security settings) lub Ustawienia (Settings) - zależnie od wersji systemu Windows - należy zaznaczyć dodatkowo opcję "Uruchom ten program jako administrator" (Run this program as an administrator).