Pomoc ePanel - Instalacja nie Przebiega do Końca

Problem: Instalator Uruchamia Się, Ale Instalacja Nie Przebiega Do Końca Pomyślnie

Rozwiązanie:

Zależnie od przyczyny problemu istnieje kilka możliwych rozwiązań problemu:

OPROGRAMOWANIE OCHRONY INTERNETU (FIREWALL) BLOKUJE POBIERANIE PLIKÓW

Podczas swojego działania instalator aplikacji ePanel sprawdza, czy wszystkie pliki i konieczne biblioteki zewnętrzne są zainstalowane na komputerze. W przypadku wykrycia, że nie wszystkie elementy niezbędne do poprawnej pracy aplikacji są zainstalowane na komputerze, instalator poinformuje o konieczności pobrania i instalacji dodatkowych bibliotek.

Jeśli tak się stanie – i wystąpi błąd podczas instalacji tych komponentów – prawdopodobną przyczyną problemu może być blokowanie dostępu do Internetu przez oprogramowanie firewall zainstalowane na komputerze lub urządzeniu udostępniającym połączenie z Internetem (routery).

Należy się upewnić, czy takie oprogramowanie jest aktywne i jeśli tak, to zapewnić dostęp do Internetu instalatorowi aplikacji.

Alternatywnie: Można samodzielnie pobrać wszystkie niezbędne biblioteki potrzebne do pracy aplikacji i zainstalować je na komputerze.

Wystarczające powinno być zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows oraz pobranie i zainstalowanie bibliotekę Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub późniejszej:

http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851

BRAK MIEJSCA NA DYSKU

Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że na dysku docelowym jest wystarczająca ilość miejsca. Aplikacja ePanel (bez materiałów) nie ma wysokich wymagań jeśli chodzi o zajęcie miejsca dyskowego – warto jednak zadbać, aby minimalnie kilkadziesiąt MB było dostępnych. W celu pobrania materiałów może okazać się, że użycie zasobów dyskowych może wzrosnąć do kilku lub nawet kilkunastu GB (w przypadku uzyskania dostępu dużej puli materiałów udostępnionych w aplikacji i pobraniu wszystkich).

NIEPOPRAWNIE POBRANY PLIK

Proszę upewnić się, że pobranie pliku przebiegło poprawnie. Do weryfikacji pobierania plików można wykorzystać narzędzia badające sumy kontrolne.

Aktualna wersja aplikacji powinna posiadać następujące sumy kontrolne:

epanel-setup-1.0.1603.1617.exe
MD5: d36df862caebaa5f2687222275f83c98
SHA1: cb04de3883ea394ff5c488b915cca25e4e7cf620

Można w tym celu wykorzystać rozwiązania oferowane przez Microsoft ( http://support.microsoft.com/kb/841290 i http://support.microsoft.com/kb/889768), lub inne darmowe oprogramowanie – np. WinMD5Free.

UWAGA: Jeśli suma kontrolna pobranej aplikacji nie zgadza się z podaną wartością – może oznaczać to wystąpienie błędów podczas pobierania lub zainfekowanie komputera wirusem!

W takim przypadku należy spróbować ponownie pobrać aplikację, warto też przeskanować swój komputer programem antywirusowym.