Pakiet Aplikacji Edukacyjnych Dla Dzieci Na IOS, Android, PC

Strona Internetowa + Automatyzacja i Integracja wielu systemów InformatycznychStrona Internetowa + Automatyzacja i Integracja wielu systemów InformatycznychStrona Internetowa + Automatyzacja i Integracja wielu systemów InformatycznychStrona Internetowa + Automatyzacja i Integracja wielu systemów Informatycznych

W ramach projektu dla firmy edukacyjnej 2Lisy.pl sp. z o.o. przygotowaliśmy pakiet aplikacji edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Aplikacje zostały przygotowane dla urządeń mobilnych typu tablet oraz do uruchomienia w przeglądarce internetowej na laptopie czy komputerze stacjonarnym. Apliacje dla urządzeń mobilnych zostały wdorżone dla systemów Google Android oraz Apple iOS.

Poza samymi aplikacjami, których łącznie było kilkanaście, przygotowaliśmy system marketu aplikacji, czy mechanizmu do zakupu aplikacji edukacyjnych dla platformy Ekranu Edukacyjnego (interaktywnej tablicy świetlnej).

Dla samych aplikacji edukacyjnych opracowaliśmy zarówno mechanizmy działania, scenariusz, jak i całą grafikę oraz nagraliśmy ścieżki dźwiękowe.

Kategorie:

Projekty Graficzne, Systemy Informatyczne, Aplikacje Mobilne