•  

  dibby Polska SP. Z O.O.

 •  

  ul. Rydygiera 8 bud. 20A lok. 204

  01-793 Warszawa
 •  

  NIP: 1182082919

 •  

  KRS: 0000411906

  Kapitał Zakładowy 1 609 400,00 zł

  Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego