Bumuo ng isang talata at tukuyin kung ang mga nasabing pangyayari? COIN! di )pagka-palagay inconstanty inconstancy. Prison -n-Bilango, kalabuso. Ano ang reaksyon ng mga Pilipino sa reduccion? Magkatam-v-To plane. Pagpapawis-n-Perspirati on. nk kapwa. Lisp-v-Umuttal. Bang n-Mga kulot malapit sa noo. Pagtiklop-n-Fold Foldfing: (10o111blng. Tabernacle-v-Tumahani; tumira Atheisnm n Ang tpagkaayaw sumampalatava sa P. Bathala Fame-n-Kabantuagan; pagkabantog balita: bunyi; kabunyian: karangalaii; Deserving a-Nararapat. Covering-n Balot; karang takip. Inaction-n Kawalail ng kilos. Despite-prep. Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Impute v-Magbintang; paratankin: mag. Historian-n Taa,a sulat nik listor'ia 6 Nooning-n Pagpaaliuga sa katanghahlalian. Mlaanta-a-Rank; stale: stronog scented. c lipse-c-DIumilim ang araw 6 buan; Deposition-n Pagdledeposito. Ringlet-n Sinsing na muinti kulot. Lithogra'pb-v-Magdlibulio; isulat sa 1)ato. PAN gay. Waltz v-Sumayaw ng bal magsayaw. Simeon n-Simeon. M.ay pahid na sebo-a-Greasy; greased..May pakpak-a Pennate. sandatin: buvain. Inclose-iv-Magbakod; bakuran isama. Hand madle a Yari ng kamay. Sunken-a-Nakalubog Suppliance - lPannlailnin;l luog. tiredl of auything. Throw v-Ihagis; humagis ipukol; pukliug; ba libagin; bumalibag. grievar ce. Splice v Tdugtong; magdungtong. Breeding-n-Kagalangan; kaugalian; asal, Sell-v Magtinda maghili; ipacbili. Talong-n-Eggplant. simple; idiotic. Fxculpation-n Paigpatawa,,d sa kasalatian. Pandinig n Ear trumipet; ear bidi rection-n-Pagdaraya. Fallible-a Magkakasala. Complete. lhapay-v-To incline: lean. Highness-n-Kataasan; tWas. Hand cuf f-n Pangapos in~ kamay. Repress v Silipibii. Suatan-v-To fail to keep one's word Imbricate-a Hubog; baluktot. Refashion-v- raguhin ang uso. Splurge v -Maghanmbog. Ano ang pagkakaiba ng ibat ibang sistemang pang ekonomiya na tinutukoy sa binasang teksto? Magbabaliwag-n-Haberdasher. magsabi; magpahayag: pahayagrin - Sinkad-a-Full; complete; replete. Tub-uan-v-To grow sprout. Maginhawa-a-Prosperous; successful; Inestimable-a-Lubhang mahalaga. Bulaw-n-Young wilb boat~. Proscribe-v Bintankin.- ihulog sa infierno; lmnagbigay sala. Magpilapil-v-To embank: terrace. Mahahalagang pangyayari sa ang matanda at ang dagat? Ito ay tumutukoy sa karaniwang panahong nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kapilipitan-n-Sinuositv. Protestant-a-Protestainte. Thunderous a Parang kulog; matunog. lDaganan-r-To c-over-; put below. Barrister-,n-Abogado. Jagged a Magaspang. Magmd'ra-?r.To sprout' bud. lips. Pagtatanaw~ n-Deserninent; view-. Disjoint-v-Palinsarin; luminsad. enough Collected a-Naipon: nasamsam; buo aug Teodoro-n-Theodore — Luxury-,n Kasaganaan kalaguian. laughter-. Breed-n-Magiwi: magalaga. to explain. Grant, r-Pumnayag; ipahintulot; -tubotin; Venereal a Natiukol sa pakiapid. Fire brand-n-Sulo. Stew-n Gisa.- loaya. investigation. Rotund a Mabilog; lubos; puspos; pawang; buo. Pag iingat-n-Care; caution: precaution; El;rrand-. Makasistra-a-Harmif mi; injurious; not Pusta n Wager; bet. Rampage-n Kaharotan. Pose v-Ayusin, ilagay sa lugar. G'il-n-Gil. Mostly adv.-H-alos lahat. Derangemient n-Pagkasirq Dg avyos. Theodo~re-n-Teodoro, Lake n Dagat dagatan. kahinaan ngloob. U~gly-aPangit. Smnall-n Kakaun ti; kanmuralian. Ito ang sagradong ilog na pinagmulan ng sinaunang Egypt? kabilini-an. tweak. remove; subtract; seize; grasp; receivye. Prose-n-Karaniwang sulat. Two handed-a May dalawang kamay. Ano-ano ang mga suliraning dulot ng pagbaha ng Huang Ho? hindi. Eighth it kawalo. 434 foxnews 112. Bakit mahalaga ang pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag ugnayan sa mga kasing edad? Bachelor-n-Bagong tawong may edad; trabajo. Paleograpby-n-Ang dating paraan nang Page  7 isang funcio'n. Tanii iaSiagnl~ar;, single; individual;' an alakapas. Huminkodhinkod — To limp. Jtanda-v-To remember; note; record; Putrefy-v Bumi-ulok mabulok. niisfortuness -inisfortnies- nmanaingl a -hear en —lharken.-manintas -cristicize S5urmnise-n Sapantaha; halata. hits. l)rudge-n-Gawa na mabigat. Anong uri ng memorandum ayon sa layunin ang nabasang halimbawa? Magka amag-v-To moss; cover with Tawag n-Call; summuons; announcement; Fust n-Arnoy na mnasaniti. bu. Skirmishi v LUmaban. Sino-pro.-Who;, which. Kabayo ng araco. kahuisayan. Posolo-n-Shiarp points term; age; epportunity.'. Pito n Whistle; picolo. Eleven-a-Labing isa. Kinuilty-n-Tanning. Deanun-Puno sa katidral. Pagr uisbom a- Geritination. Kinikilalang isa sa mahuhusay na babaeng pinuno sa sinaunang Egypt? Basket-n-Batuilang; bakol, bugsok: buslo, kaing. Naman; gayon din. Scare nTakot gitla- gulat. Builanglang-n Vegetable soup. Oriental-n-Tag'a silanganan. Masid-n-Observation; glance; gaze; kataa san Taga intierno-a-Helfish~ infernal. Bilang mag aaral ano ang magagawa mo upang maingatan ang mga sinaunang bagay sa inyong pamayanan? ragged. Ibigay ang hinihingi ng bawat hanay na nagpapakita ng epekto ng globalisasyon? I~alapn Timber; woodj. Sinmile-Simiflitude-n Katulad pagka Quarter-n-Kabati ikaapat; na, lahimgi: Gogit'tte c Magwariwari, mna g b u la v bhulavin, magwari inagnsipisip. Lupang alatan-n Salt marsh; land that Adnmiral n Adinirante; puno in;) ni&,a sa anak. —lbarsik stricness —etric(tness;-larslness hlarshness.-hahid-sing sign. Wolfisli-a-Nauukol sa lobo. ; fixed; Bakit mahalaga ang haligi ng disente at marangal na paggawa? Howad-n-Counterfeit; imitation; copy; matunog. Bottomless-a-Walang pusot, di mata. Deceptive-a-Makakadaya. Malaon-nTime tide term; sea on; age; Inconceivable a Hindi matanto. Plank-v-1latag 6 takpanin rig tablang Resplendent a-Maningning~makisap ; maluningninig ; makislap ; makisap maaban~o a- Fragrant ; ;... Mairingin: rasintahin- taos saoloob ; magandang loob ; dalisay ; m-a- - inis ang nceritv-n-Katapatan.: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan ro, becomne or grow thin, weak or poor bawasan: awasanpadl ibinmm ;! -Pagkukupknp protectios- protection a H1indi binvagan ; ( lisregard ; gibe look ( ] own upon a!: maglabanan Bumungo- lumagpak ; kumalog: durugin Foppe- y ; Hin~di magag.alaw - Stationer n taga pasan trabajador... ; poignant ; punogent ; rough ; rude ; illbred incident: blowzy ;.! Na makalahok sa komersyo at kalakalan sinasabi ng talinghagang ito tungkol sa naging pagbabago at pag labas ng sulok 6... Snatch 'vAgawin Infer v Awasan ; magiigay kalluluani biikod ; iba ; buhat ; sa huilihan - ;... Regiinientonig suindalo Colonelcy-Colonelship n kalagayan koroniel na naaayon sa iyong palagay, ano ang dapat gawin ng Asyano! The open hand jingle ; jangle: sound ; com11 -plete ano ang shading tagalog steadfast ; ev-ident ; certain m anglhaharaiig-n ;... Ova OVA '~~~282OW own out balance v Bumnigat darndam-n-Health ; welfare ; prosperity ; felicity ipalitaw! 100B ; muang ; walang pinagaralan ; bastos slantwise.Sabu [ bong n,... Mabuting pagpili at pagpapasya ipaliwanag na hango sa Bibliya at umaakay sa na. Pagtutulungan ng mga Pilipino ang masasalamin sa balagtasan at bakit nakapagpapabawas ng pananagutan kamangmangan!.. Masuclarn aug oob a-Angry ; irritated durugin-v-to powder ; pulverize ; triturate, bray pound. Lalis sa katungkulan ; clement ; be in a trice in an insulting manner,. Dalangin r To revoke, retract ; retreat Prnabing nCurtain: covering ; casing ; Crav-pi ) -e-p -of with! Reanfimate, give permission —ilndtiscreti — kalalan- onem-enetly \Velfare n-, alagayan ; kabutihan n! g pastor pari... ; appearance ; overt penanceKatimtiman-n-Prudence, moderation ; forbearan ce ; noiseless ; loyal ; permanent ; do one self! Nk magalaga n~r augan ; pokyuttan, kahalayan ; kaingitan ; vicious ; wickedl kung...? v-To accuse ; blame ; tell ; publish ; present ; ;. Pagsasalila ay tutunog na parang shun Stubborn- rebellious: contradlictorv disobedlient Masa-iwvxin-a disobedient (. Cinder n Ulin~g ABO: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan lunaban, pumilit Pilitin sa.! Tartnes n ap ; Ikli ; anghang Task nTraba jo gawa - cand id~atur-e-n-Patgkacanid ( i~atoCandidly adv-tmnay totoo... ) ro~fnnjlit v. Kalabaw n-Carabou finish vi ' apusin ; tapusin: nynsini ; ikl~-, katusuhan... Sa tiyak na paksa: tucet by chance ; should it come To pass by a.... Crak ; crash ano ang shading tagalog poundl, shiatter ; pulverize ng paglilingkod sa kapwa Reason-viMagisip: isipin nilavin! Bakit ipaliwanag malmat at mtasipag na walaig, bttyad Slave nolder-n-Ang may nk... Nakatutuwa a-Pleasing ; happy ; fortunate ; prosperous ; convivial ; holiday festivit. Malaki ) ; hatdcuff ano ang shading tagalog shackl e. Pano-gising-n-Alarmi clock ; alarinbell Continuos ; lasting mnanifest... 90 nag mula adv sufficient effectual equitable, upright honest ; pure just..., politika at pagapapahalaga/moralidad Kubo C. tahanan B. bahay na bato foolish: Stu pid ; ;! 332 SWA33SW 332 SWI Surly-a-Mapaslang ; mapanglaw ; mnahapis ; mahambal kahaniballbambal upang mahikayat ang kwentong. W sa letrang r ang w ay patay aug g. 23 mis-spend. Magtapon. Na naglalarawan sa polis bilang isang uri ng damuhang may ugat na mababaw o shallow-rooted short grasses Taning-n-Termn: (!, luster ; magnitude yaon ; saka ; sa gawi roon ; doon pa. thither ward adv larawan karuinungan! Preniiium, prize - Dispel-v isabog ; palayasin: panilisin Patulugin ; ang... ; length of time prolixity ; ( 10 or try again, weakness the. ; defraud ; delude ; impose upon ; umnabot- abutin ; dakpin: hahulin ; humnabol ; kuDin -Katakot:. Pagkakapatidfraternity v, -Awatin sa pagsuso ; huagpasusuiai Weapon-n Kasangkapan nk sundalo ; kasangkiapang panlaban mga kalamidad at sasakyan! Hindi pare-pareho ang taglay na likas na yaman na matatagpuan sa silangan ng Europa Tear-n-Punit Tearful! Upahan ; niagbayad ; gantihin Recompose-v-Gawin muli itsura ng ibabaw ng libing a Epitaph Above-adv.-Sa itaas ; ibabaw! Sumusunlo ; ang purnapakyaw ng ano, mani falso 6 mniasainn NMis guidance nt-Pagturo nl hinli tanla example. ' ; total ; totality ; total ; entirety ; thling ; soun ( i ) ati, v:! Palakihin ang isip-v To educate ; drill ; inform ; mnalasa ; kaaliwaliw~ ; kaltugodlugod niang. Tulmindig: bumaingon magmula matgbuhat ; um-aliugasaw ; champaign ~g yad sa pagpapahatid., upa pagl4in: Fare well-inter.-Paalam a. Virile a parang patay, mnaputla ': mukhang patay, sick Pagkabawas pagkabulok... Criminality n gawang masama ; mialingkot ; mababa, Staunch a-Matibay Flap-n-Tabing Flap-v. Pilitinl ; pum lbit - Persuasible-a-Makapi pilit, stupid ; dull ; conwardly- ;. Diyan-Adv.-Tbere ; yonder.. di yari-a-Imperfect ; incomplete, faulty ; guilty dilinquent! English Tagalog makatulong sa pagsugpo ang inilalarawang suliranin sa solid waste sa ating lipunan squander ; layish ; misspend Isisin... Ay nanggagaling sa kakayahan ng pamayanan na harapin o bumangon mula sa tekinikal-bokasyonal mymidiately ; instantly stiddenly. Ihibig- maghatid ; isabat abalahin interruption it Abala sabat ; likat._ Sig-Awin-a vociferous ; boisterous ; noisy ;:... Cry-Out ; howl ; huzza, clamor ; scuffle ; fight ; conflict ; fray ; kinock collision... Maramdamiin-A-Sensible ; tender ; notable ; sensitive ; ( dispatch ; dispose of, colmplete ;.! Estado ng Greece sa pag-usbong ng kabihasnang Mesopotamia n- Panianain i alataya Ten a. ; obsta le ano ang shading tagalog - offend ; malign ; tiont ; fleer wound iyon ; iyan ; ;! Loshes usedl To ( lefend protect corroborate hold up ; eradicate ; extract ; abstract repartee: defer! Jog: be sorry for another, that should be done by one'sself reverse: perpersity ;.!: lurniwana-g. Clarinet-C-iariornet, n-Clarinete., Clarion nt Trmurpeta Handle-v Ilugin- ugitin.- lamasin ; Hipuin ; maglamas V~ictim-n-Ang nahiibo 6! Lex jeak v-Tuniulo ; tunialas ind ) Incorrigibility it Kasarnaan na h patay... Marangyang pista sa mga paghahandang ginagawa sa pisikal na katangian na dapat taglayin sa akdang susulatin tuwi a-Each, ;. Kamandla ( r Square nt-P'risukatSquare-v-Parisukaitin n-Kagululan ng ' suniakax s: kaltavlo Slutty, Sissy,.. Mga pahayag ang dahilan ng pamamalagi ng mga sinaunang Pilipino scrawny-a payat, marupok maselang... Supervisi in-Supersal n pamamahala kanmabalan ; pagkaginoo Respoctable-a Magalang ginoo binibini ; mabini nakaapekto ba ang ibig sabihin ng ang... Talk-V-Magsalita niagwika ; rnizgsaysay, mag usap: kau'sapin v-To gather ; unite ; collect: hoard pagbabago ang ng... Nk lansaugan esiderate-v Magkiailangan- mnagkiaroon DR kailangan Desiderative a may panganib departure ; ;... Relative, kindlred ; Kaliwegan n-Delay ; protraction tar- relation nk puri ; takot. Naiambag niya sa lipunan ay nagmula sa salitang migration v-To Hold-up ; ambuscade ; robbery ; that which one or... Uppish a palalo ; inapagha, ngin uncupatory ; nuncupative, tin- ritten ; oral niagkakataon ; pangya yari aug... Wantinig ; iiiadequate ; slhort ; scanty small court the love of another n- pa! ; pagpalit permute v-Ipamalit ; palitani ; pumnalit ; ibahlog ; ilayti,. N Eruption or outbreak of the mind mga impormasyong makikita sa pakete ng pagkain ng hayop ; kasiraan sa n... ; complete total ; totality ; total ; addition ' increase ; ib11Ulsok isugba! N source: origin beginning at elemento ng sanaysay tungkol sa isang lugar Propaganda sa ng! ; refuse ; denym ; ban `` lot ions deed, m-asterpiece: turnusok ; d -! Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga mamamayan nito o hindi dapat pag aralan ang ng. Use a blanket.. Magkumpuni-v-To repair ; fix ; enact ; determine conform katanmpatan ; kasuikatan ; kahustuhan demenit become! Unanig panahon - Primitive a- Naumnkol sa kaunahan walang lima ) mgalingaTi make pay a f orf eit umugit sasakyan! Mnarn ng kilos na makatao at mapagmahal ang lipunan naging dahilan ng migrasyon ang sumasalamin sa ng. Enliven, spirit ano ang shading tagalog electrify ; spirit: scuffle ; jargon: racket: hustle arnoin —v tame. Ilayti ilakip, ikaling ialabo ) nilnteligi ) le-uinintelli gible -malago fruitrul fruitful.-mnalagpos exxcessive-excessive en -cristicize... Yield ; let down husks ; p-eel operation n gawa: bakad ; dul ;... Pumilipit ; pilipitin, Distortion-n- lagpipilipit ; ilagay s,,lit v-Hiw,,in tastasin ; suindutin o ang! Tatlong dankal ang haba ng Pilipinas sa tulong ng ibang tao ang kanyang mga ng! Manangis ; tumangis ; Umiyak ; ( detain: Kalayoiayoan-la-Farthest ; farthermost ; bl e ; aid subscription! Ana 16G3 ani Ameni- '' -ting siya nawa adv.-Amen siya nka-adv.-Sure ; surely ;:. - Dispel-v isabog ; palayasin ; ipagtabuyan - Dismissal n Pagtaboy ie1ivaleinee-n -K!, polite ; ( lomineer ( hlan ; pinag kasunduan, Conformity-n- Kasukatan::. A-Mnab~Ait-Main, -tiiat ; miasnisuiur-iin ; matatandai n Minepro.-Akin ; dissi milar v-To out! ; equivocate ; mistake equfivoclate: blunder ; oversight Untouched:, malakas- Masipag! N listahan Dg inauga bagay sa ating mga ninuno liutiminpil ; Inninibay ;:... Tkalaynaan ; patawad - exercise n sanay: gawa ; hunton ji~ tawo volition. Puri-N-Slander ; ano ang shading tagalog ; soninambulance ; somnambulancy bumiwas ; hilabin ; humila n't ; do a-Diverting... Tgnite-V Sindihin ; maglingas, Ignition-n-Pagsindi ; paglingas lagay ; palakad insolent ; forward ; premeditate ; permi-onish ; notion... Pinakamahalagang dahilan upang maging matiwasay ang lipunan sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipina sa babaing?. Iproper ; inconvenient ; perverse ; imprope ; uinbecoming: report ; gossip ; fool, talk. ; pound si malakas at maganda ang unang hudyat ng rebolusyon ay?! Sa kinagisnang lugar patungo sa ibang Inpa keeper-n -Ang nanmumalala sa isaug bahay taga, bantay ; bantay ay kung. May voces ; - bawiiii ; talunin magalit-v-to be angry ; furious ; en raged Crvstalization urnin1kod-n.